LEIETAKERRÅDGIVNING

Som uavhengig rådgiver bistår vi aktivt når virksomheten vurderer mer hensiktmessige lokaler (kontor, lager, butikk), eller når virksomheten vurderer reforhandling av eksisterende leieforhold. Endring av interne / eksterne rammebetingelser kan også få konsekvenser for innhold og bestemmelser i leiekontrakten – eks. i selve leieperioden.

Mer enn 20 års erfaring betyr relevant kunnskap – og som aktivt deles i samarbeid med våre oppdragsgivere!

Prosessen har nødvendig struktur og tilpasses den enkelte situasjon og kompleksitet. Det legges vekt på å utarbeide dokumentasjon / oversikter som skal gi grunnlaget for en trygg beslutning – og som har gyldighet over tid.

Prosessen er effektiv og omfatter følgende hovedområder:

Kartlegging og analyse av behov
– presisering av muligheter

Etablering av kravspesifikasjon / anbudsdokument
– få frem korrekte / verifiserte kriterier

Opprettelse av fremdriftsplan
– tilpasse fremdrift til ønsket tidspunkt for innflytting

Presentasjon av alternativer
– tilgang til oversiktlig informasjon

Evaluering av økonomi, produkt, etc.
– etablere tilstrekkelig beslutningsgrunnlag

Forhandlingsstrategi
– evaluering / prioritering av ulike variabler

Styreinnstilling
– utarbeide fyldig dokumentasjon

Opprettelse av leiekontrakt
– analyse av juridiske -, tekniske -, kommersielle forhold

Ferdigbefaring
– kvalitetssikring av leveringsbeskrivelse / kravspesifikasjon

Sjekkliste ved flytting eller omrokkering
– oversikt over oppgaver / rekkefølge inkl. budsjetter 

Fysisk flytting eller omrokkering
– organisering / gjennomføring via underleverandører