Velkommen!

LEIETAKERRÅDGIVNING

Som uavhengig rådgiver bistår vi aktivt når virksomheten vurderer mer hensiktmessige…

ERFARINGSPROSJEKTER

Bureau Veritas Norway AS, Norsk Byggtjeneste AS, R. Bergersen AS, Økologisk Norge… …

FORVALTNING

Forvaltning av næringsbygg og leiligheter omfatter: Daglig drift, Økonomisk forvaltning…

Forretningside –  være uavhengig og strategisk rådgiver.    Målsetting – skape resultater og merverdier basert på bred eiendomskompetanse.   I den løpende dialogen – etablere en tillitsplattform basert på åpenhet og langsiktighet.   Gjennomføring –  prosessorientert engasjement og som er delt i tydelige faser.   Geografisk område – prosjekter i Norge, Skandinavia og utvalgte steder i Europa.