FORVALTNING

Forvaltning av næringsbygg og leiligheter omfatter:

  • Daglig drift
  • Økonomisk forvaltning
  • Teknisk forvaltning
  • Ajourhold av kontrakter
  • Analyse og rådgivning