UTVIKLING

Utvikling av næringsbygg og leiligheter omfatter i hovedsak: 

  • Analyse av potensialet
  • Synliggjøring av verdier
  • Analyse av markedsforhold
  • Gjennomgang av lønnsomhet
  • Utviklingsprosess / strategi
  • Etablering av prosjektdeltagere
  • Gjennomføring