KJØP / SALG

Kjøp / salg av eiendom omfatter følgende hovedområder;

  • Utarbeidelse av analyser / rådgivning
  • Etablering av handlingsplan / strategi
  • Fremdriftsplan – inkl. budsjetter
  • Gjennomføring av forhandlinger
  • Utarbeidelse av kontrakter / dokumenter
  • Gjennomføring av oppgjør / tinglysning
  • Bistand ved overtagelse / overlevering